Dane kontaktowe Telefony alamrowe Napisz do nas Plan osiedla Galeria
Projekty: Statutu SMK i Regulaminu RN oraz druk pełnomocnictwa – ogłoszenia o WZCz                                        Zmiana w poborze opłaty abonamentowej za sygnał z Multimedia Polska – szczegóły w dziale ogłoszeń.                              

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Spółdzielni

inż. Krzysztof Staszczyk - Prezes Zarządu
inż. Józef Sasiela - Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych
Krystyna Szpanko - Z-ca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno-Finansowych / Główna Księgowa

Rada Nadzorcza

Stanisław Życiński - Przewodniczący
Krzysztof Sarliński - Zastępca Przewodniczącego
Barbara Zaborska-Jaszczuk - Sekretarz
Beata Badura-Wituła - Członek
Tomasz Fierla - Członek
Marek Krakowski - Członek
Jadwiga Wojnarowska - Członek


Komisja Rewizyjna Ekonomiczno-Finansowa

Beata Badura-Wituła - Przewodnicząca
Marek Krakowski - Członek
Jadwiga Wojnarowska - Członek

Komisja Techniczna

Krzysztof Sarliński - Przewodniczący
Tomasz Fierla - Członek
Barbara Zaborska-Jaszczuk - Członek

S.M. "KOPERNIK" ul. Jowisza 30/1a 44-117 Gliwice Tel. i fax: 32-234-90-00, 32-234-90-02