Przejdź do głównej części

Historia

Historia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Gliwicach i jej rozwój w 20-leciu jej istnienia.

Wprowadzenie

Osiedle „Kopernika” w Gliwicach powstało na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Zasiedlanie budynków rozpoczęto w 1979 r. Inwestorem i Zarządcą powstającego osiedla była Międzyzakładowa Gliwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOPERNIK” w Gliwicach powstała w wyniku wydzielenia się z Międzyzakładowej Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na mocy Uchwały WZPCz Nr 5/1991 z dnia 08.06.1991 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOPERNIK” z obecną siedzibą przy ul. Jowisza 30/1A w Gliwicach swoją działalność rozpoczęła w dniu 01.02.1992 r. W 2012 r. upłynęło 20 lat istnienia Spółdzielni, która zarządza 18 budynkami, posiada 1146 lokali mieszkalnych. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje około 3.000 mieszkańców.

Od samego początku powstania S.M. „KOPERNIK” za cel działania wytyczyła sobie podjęcie działań związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości przy zapewnieniu oczekiwanego przez mieszkańców poziomu obsługi. Realizację powyższego, na dużą skalę, rozpoczęła m.in. pracami termomodernizacyjnymi.

Etapy

Pierwszy etap tych prac polegał na modernizacji instalacji grzewczej z montażem na grzejnikach zaworów z głowicami termostatycznymi i podzielników kosztów ogrzewania, co miało wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania. We wszystkich mieszkaniach zamontowano wodomierze na zimną i ciepłą wodę z radiowym odczytem wskazań zużycia. Rozpoczęto modernizację węzłów cieplnych z zabudową węzłów kompaktowych w części budynków, tam gdzie były możliwości techniczne, co dało dalsze oszczędności dla mieszkańców.

Drugi etap prac termomodernizacyjnych Spółdzielnia rozpoczęła w 2005 r. przez realizację docieplenia budynków. Jednoczesne pozbycie się azbestu z elewacji wpłynęło bardzo korzystnie nie tylko na estetykę budynków lecz przede wszystkim na ochronę środowiska i zdrowia mieszkańców. Dodatkowo, w budynkach docieplonych bardzo korzystnym czynnikiem jest czynnik ekonomiczny – występują znaczące oszczędności z tytułu ponoszonych kosztów za zużycie ciepła, z korzyścią dla mieszkańców. Żeby przyśpieszyć prace termomodernizacyjne Spółdzielnia skorzystała z pożyczek i kredytów. W 2013 r. ocieplono ostatni z 18 budynków, które należą do zasobów Spółdzielni. Obecnie, nasze budynki wyraźnie wyróżniają się spośród innych budynków na Osiedlu Kopernika – są najładniejsze.

Z roku na rok zmienia się również otoczenie budynków, pojawia się coraz więcej zieleni, co roku nasadzane są zieleńce i skwery, w efekcie widoczne są pory roku przeplatane różnymi barwami. Dzięki dbaniu o estetykę budynków i ich otoczenia, mieszkańcom żyje się znacznie lepiej i przyjemniej a kontakt z przyrodą nikomu nie jest obcy.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu zasobami S.M. „KOPERNIK” i prawidłowemu gospodarowaniu środkami finansowymi oraz wizji, którą Zarząd Spółdzielni wciela w życie, polepszają się warunki mieszkaniowe mieszkańców, ale także wizerunek Spółdzielni, który widoczny jest gołym okiem.

Pozytywna działalność Spółdzielni została zauważona i doceniona nie tylko przez mieszkańców osiedla, lecz również organizacje i instytucje zewnętrzne.
W 2009 r. Spółdzielnia za szczególny wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami i owocną współpracę została wyróżniona spośród innych spółdzielni przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami otrzymując „ZŁOTY LAUR”.

W 2011 r. za szczególne osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym i profesjonalne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, za poprawę warunków mieszkaniowych i warunków środowiskowych mieszkańców oraz jako zarządcy nieruchomości za prawidłowo prowadzoną politykę gospodarczo-ekonomiczną, Spółdzielnia została odznaczona przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości MEDALEM im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO.
W dniu 15.02.2013 r. za pozytywną ocenę przez mieszkańców działalności Spółdzielni, Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOPERNIK” w Gliwicach otrzymała tytuł „SPÓŁDZIELNIA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM”. Szczególnie te ostatnie wyróżnienie bardzo sobie cenią Zarząd Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej i pracownicy Spółdzielni.