Przejdź do głównej części

Regulaminy

Rady Nadzorczej

Zarządu

Wyboru Członków Zarządu w S.M. Kopernik"

Rozliczania kosztów zużycia wody

Opłat za centralne ogrzewanie

Porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach S.M. "Kopernik"

Funduszu remontowego

Obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali

Przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu

Określający zasady użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnymGospodarki finansowej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik"

Zlecania robót budowlanych, dostaw i usług podmiotom z zewnątrz

Ustalania zasad rozliczania kosztów gospodarki nieruchomościami

Dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych zarządzanych przez S.M. "Kopernik"